a { text-decoration: none; }

Hjælp os med at forstå atopisk eksem bedre

Når du deltager

Du får under projektet vurderet din eksem af en læge og bliver klogere på din hverdag med atopisk eksem.

Silkegade 8,  DK-1113 København K, Denmark

I 28 dage vil vi gerne følge dig og dine normale rutiner i forbindelse med behandling med fugtigheds- og lægeordineret cremer. 

Der vil være en indledende og afsluttende læge konsultation. Lægen vil grundigt gennemgå din atopiske eksem, tage billeder, og du vil skulle udfylde nogle spørgeskemaer. 

Du vil ikke skulle ændre på din normale eksembehandling på noget tidspunkt, vi følger blot dine daglige vaner fra sidelinjen.

© Copyright 2017 LEO Innovation Lab

Our Story
LEO Innovation Lab is an independent unit, established by LEO Pharma as part of a long-term strategic decision to focus on patient needs.

FAQ

FAQTilmeld dig nu

Atopisk Dermatitis
Eksem Studie

Deltag i ADES - brugerundersøgelsen om atopisk eksem

Hvad går brugerundersøgelsen ud på?

Ved at tilmelde dig, vil dine oplysninger blive evalueret for at se, om du passer til brugerundersøgelsen. Hvis dette er tilfældet, skal du kunne møde op til to konsultationer i enten København eller Aarhus efter eget ønske i enten juni, august eller september.

Hvordan kan jeg deltage i brugerundersøgelsen?

How does the study work?

[Elaborative copy on how the study works] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sed cursus nisi. Sed et accumsan velit, id molestie libero.

Tilmeld dig nu

Bidrag til ny forskning

Din medvirken gør os og dig klogere på atopisk eksem. Med din hjælp kan vi fremstille nye hjælpemidler og behandlinger.

Hjælp os med at hjælpe andre

Du hjælper os med at få indblik i din hverdag med eksem, så vi fremadrettet kan hjælpe andre med samme hudlidelse.

Besvar spørgeskemaet nu

Vær opmærksom på, at brugerundersøgelsen finder sted enten i København eller Aarhus efter eget ønske.

Det tager kun to minutter at tilmelde sig.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal kunne møde op til to konsultationer inden for 1 måneder. Konsultationerne kan enten foregå i København K eller i Aarhus. Udover dette skal du følge din normale behandling som du plejer og samtidig besvare nogle spørgeskemaer.

Tilmeld dig nu

Er du klar til at tilmelde dig?

Hvem finansierer undersøgelsen?

Brugerundersøgelsen er finansieret af LEO Innovation Lab. Deltagelse er fuldt frivilligt og der ydes ikke vederlag i forbindelse med deltagelse.

Hvem står bag brugerundersøgelsen?

Overlæge Christian Vestergaard og ledende overlæge Mette Deleuran fra Dermatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt Medical Advisor og læge, Kristina Jørgensen fra LEO Innovation Lab har gennemgået og godkendt brugerundersøgelsen.

"I videnskabelig forskning spiller brugerundersøgelser som ADES en vigtig rolle i at forstå eksem og andre hudlidelser. Kun via information som denne kan vi udvikle bedre behandlinger."

John Zibert
Medical Director, LEO Innovation Lab

© Copyright 2017 LEO Innovation Lab

Du er over 18 år. Du skal kunne møde op til to konsultationer i dagtid eller aftentid i løbet af 28 dage i enten København eller Aarhus i enten juni, august eller september.

Hvad kræves der af mig?

Hvor længe vil undersøgelsen vare?

Brugerundersøgelsen vil vare 28 dage og vil indledes og afsluttes med en lægekonsulation, der efter eget ønske finder sted enten i København eller Aarhus i perioden juni, august eller september.

Du møder op til lægekonsultation af en times varighed i august måned, hvor du får mere info om hvordan vi vil følge din behandling de næste 28 dage.

Tidslinie

Såfremt der vurderes du ikke kan deltage vil du modtage en mail med afslag. Har du ikke hørt fra os per mail vil du inden for 14 dage blive kontaktet telefonisk vedrørende din deltagelse i studiet. Der vil i telefonen blive stillet 8 spørgsmål og herefter tilbudt tidsbooking såfremt du vurderes at kunne deltage.

Du møder op til lægekonsultation af en times varighed 28 dage efter første konsultation i september måned.

1.

3.

2.

Fix the following errors:
Hide